UKS „SMYK”

Uczniowski Klub Sportowy „SMYK”

Został założony 23 marca 1995 r. z inicjatywy p. Elżbiety Domańskiej, która w obecnej chwili jest prezesem klubu. Opiekunem klubu jest nauczyciel wychowania fizycznego – Jolanta Conkała.

Głównym celem klubu jest:

  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • organizowanie uczniom współzawodnictwa sportowego,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
  • rozwój turystyki rowerowej i pieszej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, a zarazem poznanie najbliższej okolicy i regionu.

 

Członkowie klubu korzystają z sali gimnastycznej, boisk szkolnych, przyszkolnych terenów leśnych i górki Stefanka (wykonanej w ramach współpracy UKS z Firmą „Markop” ze Szczygłów Górnych).

Ze środków pozyskiwanych przez UKS w ramach ofert na realizację zadania publicznego zakupywany  jest sprzęt sportowy, z którego korzystają uczniowie, członkowie UKS i wynajmujący salę.