Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

W naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie.

Założenia programu:
– Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
– Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.
-W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
– Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.