Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Szanowni Państwo!

Poniżej Zarządzenie Wójta Gminy Łuków w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łuków na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Wójta Gminy Łuków ws. terminów postępowania rekrutacyjnego 2024-25

———————————————-

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 trwa od 28.02.2024 r. do 14.03.2024 r. Dokumenty rekrutacyjne w wersji edytowalnej zamieszczone poniżej. Można je pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: spswidry@o2.pl, temat wiadomości: Dokumenty rekrutacyjne lub wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do placówki albo przekazać do sekretariatu. 

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024-2025

Załącznik nr 1 do Wniosku

Załącznik nr 2 do Wniosku

Załącznik nr 3 do Wniosku

Załącznik nr 4 do Wniosku

Załącznik nr 5 do Wniosku

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach na rok szkolny 2024/2025 trwa od  8 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. Dokumenty rekrutacyjne w wersji edytowalnej zamieszczone poniżej. Można je pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: spswidry@o2.pl, temat wiadomości: Dokumenty rekrutacyjne lub wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do placówki albo przekazać do sekretariatu. 

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły do pobrania: 

Karta zgłoszenia do szkoły na rok szkolny 2024-2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2024-2025

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Obowiązek informacyjny – rekrutacja

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok 2024/2025

https://kuratorium.lublin.pl/informator.php