Projekt edukacyjny „Lusterko i pieniądze” w ramach Programu eTwinning

Autor projektu: Jolanta Wiszniewska – Celińska
Odbiorcy projektu: dzieci 6 – letnie
Czas realizacji: II semestr roku szkolnego 2017/2018

Opis projektu:
Tytuł projektu został zaczerpnięty z Bajki żydowskiej  ukazującej świat pieniędzy jako bardzo   niebezpieczny  ale  jednocześnie  ważny,   szczególnie   dla   młodych     ludzi. W związku z tym tajniki  małej ekonomii powinny być wprowadzane już od najmłodszych, tj. od przedszkola. Ekonomia to również przedsiębiorczość ujmowana jako forma pracy. Przedsiębiorczość to też zaradność człowieka. Człowiek przedsiębiorczy przejmuje inicjatywę, załatwia sprawy sam, umie dobrze gospodarować powierzonym mu kapitałem. Zna się na tym, co robi i wykonuje to z dużą łatwością.

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje wielka ciekawość, są kreatywne i śmiało podejmują nowe wyzwania, chętnie rozwiązują nowe zadania i problemy. Dlatego konieczne  jest  tworzenie  warunków,  które   będą   sprzyjać    rozwijaniu    kreatywności i uczeniu  się   samodzielności   z pomocą dobrze opracowanych metod wychowawczych i odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych.

Inspiracją  do  podjęcia  pracy  z  dziećmi  w  zakresie   tej   tematyki   jest   duży  postęp w dziedzinie techniki. Im wcześniej dzieci poznają „świat finansów”, tym łatwiej będzie im się „odnaleźć” w otaczającej nas rzeczywistości. 

Projekt edukacyjny „Lusterko i pieniądze”  został opracowany w oparciu o  Podstawę Programową  Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz innych form Wychowania Przedszkolnego (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r r.  poz. 356)

Cele ogólne projektu to:
– promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 
– zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
– zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,
– kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
– zapoznanie z historią pieniądza.

Cele kierunkowe projektu to:
– nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania,  
– klasyfikowanie towarów ze względu na ich ważność i przeznaczenie,
– rozumienie, że ilość pieniędzy jest ograniczona,
– zdobywanie/utrwalanie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się
w sklepach
– doskonalenie sprawności ruchowej oraz rozumienia pojęć wysoko – nisko,
– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
– kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele operacyjne projektu
 Dziecko:
-wie, gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy (kiosk, sklep, bazar, internet),
– wie, czym można zapłacić za zakupy (pieniądz, karta, on-line),
– zna sposoby gromadzenia pieniędzy (skarbonka, portfel, konto bankowe),
– zna historię monety (pieniędzy), wie skąd się biorą – za pracę,
– zna walutę obowiązującą w Polsce,
– doskonali umiejętność liczenia na konkretach, przelicza, dokłada, odkłada, liczy
w zakresie 10,
– wie, co to jest konto bankowe, cena …,
– wie, do czego służy bankomat, kasa fiskalna, bank, paragon, sklep,
– wie, na czym polega praca: kasjera, bankiera, sprzedawcy, ustawiacza towarów,
– potrafi odczytywać napisy globalnie (czyta całościowo wyrazy),
– zna reguły transakcji wymiennej: kupno-sprzedaż, 
– potrafi obserwować,
– aktywnie uczestniczy w zabawie z innymi dziećmi,
– jest twórcze, – zna zalety oszczędzania,
– potrafi przestrzegać ustalonych norm i reguł.

Tematyka realizowanych zajęć:
1.Witamy świnkę Balbinkę.
2.Co możemy oszczędzać-żywność, wodę, papier, energię elektryczną, pieniądze.
3.Odkrywamy tajemnice pieniądza- bajka żydowska „Lusterko i pieniądze”.
4. Poznajemy historię pieniądza.
5. Robimy zakupy- poznajemy różne sklepy.
6.Odwiedzamy świat pieniędzy- wycieczka do Muzeum Pieniądza lub Banku.
7.Bawimy się w sklep,pocztę,aptekę,fryzjera.
8.Wiemy ,że każda praca się opłaca-poznajemy różne zawody.

Harmonogram realizacji projektu:
Listopad 2017 r.
-zapoznanie rodziców z celami  i sposobem realizacji projektu
-zapisanie dzieci do szkolnego SKO
Luty 2018 r. – Kwiecień 2018 r.
– realizacja zajęć zgodnie z proponowaną tematyką
– udział w akcji Góra Grosza
Kwiecień 2018 r. – Czerwiec 2018 r.
– wycieczka do Banku  lub Muzeum Pieniądza w Warszawie
-wycieczka do sklepu, warsztatu diagnostycznego
-zakończenie projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu eTwinning.