Sztandar szkoły

Sztandar szkoły składa się z: płata, czyli tkaniny w kształcie prostokąta o wymiarach 80 x 90 cm, którego boki obszyte są złotymi frędzlami oraz głowicy i drzewca.

Awers sztandaru (prawa strona) poświęcony jest Ojczyźnie. Na czerwonym tle centralnie umieszczony jest srebrny orzeł ze złotą koroną, dziobem i szponami. Nad orłem w półkolu widnieje złoty napis „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Pod orłem wyhaftowane są laurowe gałęzie przewiązane biało – czerwoną wstążką.

Rewers (lewa strona) sztandaru poświęcony jest naszemu Patronowi.                           Na szafirowym tle, pośrodku znajduje się złota tarcza, a na niej portret Prymasa. Uzupełnieniem lewej strony jest napis: Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdrach, wykonany złotą nicią.


Poczet sztandarowy 2023/2024

Piotr Filutowski – chorąży 

Dorota Guzek i Gabriela Zabłocka – asysta

p. Elżbieta Goławska – opiekun pocztu sztandarowego

Insygniami pocztu sztandarowego są:

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

  • rozpoczęcie roku szkolnego,
  • ślubowanie klasy pierwszej,
  • uroczystości rocznicowe (Konstytucja 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości),
  • święto szkoły – Dzień patrona
  • zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły,
  • inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).