Comenius

Szkoła Podstawowa w Świdrach - Projekt ComeniusSzkoła Podstawowa im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 bierze udział w Programie COMENIUS w ramach akcji Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół.

Tytuł Projektu:
PRACA, ODPOCZYNEK I ZABAWA (WORK, REST AND PLAY)

Koordynatorem projektu jest  szkoła z Walii, Coryton Primary School w Cardiff.

W ramach projektu będziemy współpracować ze szkołami we Francji (z Prowansji i Bretanii), Finlandii, Niemiec, Węgier i Walii.

Cele projektu.

 • Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego kraju własnego oraz państw współpracujących.
 • Poznanie zabaw i gier własnego kraju oraz kraju naszych kolegów z projektu.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania się.
 • Poznanie osobowości sportowych naszego kraju oraz naszych kolegów z Europy, śledzenie sukcesów sportowych sportowców na Euro 2012 oraz Olimpiadzie w Londynie.
 • Uprawa własnych warzyw do wykonania zdrowej zupy, którą będziemy częstować wszystkich gości biorących udział w Dniu Sportu, wykonamy książkę kucharską zawierającą przepisy ze wszystkich krajów partnerskich.
 • Zaprojektujemy własny hymn sportowy oraz koszulkę sportową, w której wystąpią wszyscy uczestnicy projektu podczas dnia sportu w naszej szkole.
 • Przygotujemy video-konferencję z kolegami ze wszystkich współpracujących szkół i będziemy przedstawiać naszych wybitnych sportowców.
 • Poznamy i będziemy propagować zasadę gry „Fair play” zarówno w sporcie jak i w życiu.
 • Będziemy doskonalić nasze umiejętności z języka angielskiego, który jest podstawowym językiem komunikacji  w projekcie a także wspierać się znajomością języka włoskiego i rosyjskiego.
 • Będziemy wpływać na świadomość naszych uczniów i ich rodziców aby prowadzili zdrowy styl życia poprzez aktywność sportową i zdrowe odżywianie.
 • Nauczyciele każdej partnerskiej szkoły zyskają wiele korzyści z dzielenia się dobrą praktyką, poznają różne systemy edukacyjne Europy oraz nowe metody dydaktyczne.

Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Domańska, która przy współpracy Pani Jolanty Conkała i Pani Justyny Kaliszuk będzie czuwała nad realizacją projektu.

Priest Cardinal Stefan Wyszyński Primary School in Świdry

Sprawozdanie z wizyty w Cardiff
Sprawozdanie z wizyty w Tregomeur
Sprawozdanie z wizyty partnerskiej IX
Sprawozdanie z wizyty w Kouvoli
Sprawozdanie z wizyty w Niemczech

Artykuł: Mikołaj – Poliglota
Artykuł: Wideo konferencja
Artykuł: Polak- Węgier dwa bratanki…

Gazeta szkolna koła Comenius

Podsumowanie projektu COMENIUS

Szkoła Podstawowa Świdry w międzynarodowym towarzystwie

Szkoła Podstawowa Świdry w międzynarodowym towarzystwie.

Szkoła Podstawowa w Świdrach - Comenius

Uczniowie naszej szkoły poznają kraje partnerskie zaprezentowane na ekspozycji na korytarzu szkolnym.