Projekt edukacyjny „Pyza na polskich dróżkach” w ramach Programu eTwinning

„Pyza na polskich dróżkach” to projekt edukacyjny przedstawiający Pyzę, bohaterkę książki  Hanny  Januszewskiej. Tym razem wyruszy  ona na wędrówki do miejscowości, w których mieszczą się szkoły partnerów projektu. Razem z nimi pozna najważniejsze fakty historyczne związane z danym miejscem, zobaczy zabytki i inne ciekawe miejsca.
Uczestnicy stworzą wspólnie kronikę podróży Pyzy.

CELE

1.Promowanie i rozwój czytelnictwa.
2. Poznanie lokalnej historii, ciekawych miejsc i zabytków.
3. Zainteresowanie historią i geografią Polski.
4. Nawiązanie kontaktów, integracja międzyszkolna.

DZIAŁANIA

  • przedstawienie się uczestników projektu – kto zaprasza Pyzę do siebie?
    poznanie Pyzy – lektura książki Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach” (fragmenty lub całość), filmy o Pyzie.
  • wędrówki Pyzy (każda placówka gości Pyzę przez mniej więcej tydzień, przedstawia jej swoją miejscowość, razem z Pyzą poznaje historię, ciekawostki zabytki swojego miejsca zamieszkania, efekty pracy umieszcza na stronach kroniki, a następnie Pyzę razem z kroniką podróży przesyła do kolejnego uczestnika projektu).
  • przesłanie pocztówek z pozdrowieniami ze swojej miejscowości do pozostałych uczestników projektu.
  • przygotowanie zadań związanych z własną miejscowością dla pozostałych uczestników projektu (quizy, puzzle, krzyżówki forma tradycyjna lub on line).
  • wykonanie zadań przesłanych przez inne szkoły/przedszkola.
  • zakończenie projektu – termin zależny jest od ilości uczestników.

 SPODZIEWANE REZULTATY

Efektem  naszej  pracy  na  pewno  będzie to, że dzieci poznają historię, ciekawe miejsca i zabytki w swojej okolicy oraz miejscowości szkół/przedszkoli partnerskich. Również to, że poznają postać polskiej Pyzy i literaturę z nią związaną.Trwałą pamiątką z naszych działań będzie „Kronika podróży Pyzy”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu eTwinning.