„ Dziękujemy z całego serca” – uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień  Edukacji   Narodowej  jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

Właśnie z tej okazji 14 października 2019 roku cała społeczność szkolna obchodziła święto Edukacji Narodowej. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem p. Doroty Mościckiej i p. Anny Gajdy i składała się z trzech części. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klas II – VIII, którzy z serca, w humorystyczny sposób podziękowali za trud pracy nauczycielom  i  wszystkim  pracownikom,  wręczając  „ śmieszne rekwizyty, niezbędne w wykonywanej pracy”. Nie zabrakło również oprawy muzycznej, która niewątpliwie uświetniła część artystyczną. Odśpiewując Sto lat, pierwszą część uroczystości zakończyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Przy dźwiękach zespołu Queen  „We Are The Champions” wręczono także słodkie upominki, przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Część  artystyczna  została  nagrodzona gromkimi brawami, a słowa uznania do uczniów i opiekunów Samorządu Uczniowskiego skierowała Pani Dyrektor, która również w drugiej części uroczystości złożyła serdeczne życzenia pracownikom szkoły i wręczyła za osiągnięcia w pracy Nagrody Dyrektora Szkoły. 

Ważnym akcentem było wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców. Pani Monika Nowak wręczając kwiaty, złożyła wszystkim pracownikom podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Uroczystość została zakończona miłym spotkaniem przy herbatce rodziców z wszystkimi pracownikami naszej szkoły.

Zdjęcia p. Małgorzata Juszczyńska, p. Barbara Gajo