Informacje dla Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Szanowni Rodzice!

Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętymi do przedszkola odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Świdrach. Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Zapraszamy wszystkie dzieci, które od 1 września 2021 r. rozpoczną edukację przedszkolną, na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu, na tzw. Dzień otwarty w przedszkolu, który zaplanowany jest na wtorek, tj. 31 sierpnia 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00. Prosimy o przyniesie dla dzieci obuwia na zmianę. Ze względu na nadal trwającą pandemię, spowodowaną Covid – 19, prosimy o przybycie jednego z Rodziców oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola i obowiązkowo maseczka).