„Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” – konkurs plastyczny

W związku z obchodami 30 rocznicy spisania praw dziecka w Konwencji o prawach dziecka oraz przypomnienia ważnej postaci, która jak wiemy w Polsce była prekursorem walki o te prawa, w naszej szkole w dniach 12- 22 listopada, został zorganizowany konkurs plastyczny dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, pod hasłem „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. Motywem konkursu była popularyzacja idei Korczaka, który uważał, że dziecko ma prawo być sobą, być takim jakim jest. Ma prawo do szacunku, do tego, aby nie było lekceważone.
Większość  wykonanych  prac  dokładnie  odzwierciedlała  myśl  przewodnią  konkursu. W ciekawy sposób przedstawiała postać Janusza Korczaka w otoczeniu dzieci, które bardzo kochał.
Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta Soszka – przewodnicząca, p. Jolanta Conkała, p. Edyta Łukasik  oraz przewodnicząca SU Joanna Kazanecka, oceniła prace wg regulaminu i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Zofia Kożuchowska z kl. III
II miejsce – Kornelia Szczuchniak, Patrycja Szczygielska z kl. II
III miejsce – Natalia Jastrzębska, Antoni Kożuchowski z kl. II
Wyróżnienia otrzymali: Lena Sosnowska, Bartosz Piekarski i Mikołaj Dybciak z kl. II oraz Nikola Suska i Alicja Zalewska z kl. III

Laureaci konkursu w dniu 26 listopada, podczas apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, otrzymali z rąk Pani dyrektor Agnieszki Śledź oraz p. Anny Gajdy – organizatora konkursu, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, zakupione z funduszu Rady Rodziców. Pozostali uczestnicy, którzy nie znaleźli się w gronie osób nagrodzonych: Kuba Zawadzki, Wojciech Sadło, Michał Stonio, Amelia Zalewska, Gabriel Osiński, Filip Mateusiak i Lena Krasnodębska, otrzymali na pamiątkę kolorowe dyplomy.

Pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczestnikom oraz organizatorom konkursu. Pochwaliła również  wkład pracy i pomysłowość twórczą autorów.

 Zdjęcia p. Anna Gajda