„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna”- zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca 2021 r. spotkaliśmy się na uroczystości zakończenia roku szkolnego; okres pandemii COVID – 19 zmusił nas wszystkich do przestrzegania reżimu  sanitarnego  i  dostosowania  się  do  obowiązujących  obostrzeń.  W  związku z trwającą pandemią koronawirusa, uczniowie naszej szkoły spotkali się na zakończeniu roku szkolnego w 3 podzielonych grupach, według ustalonego harmonogramu; podczas każdego spotkania, w asyście sztandaru szkoły, uczniowie odśpiewali  Hymn Państwowy i zostali powitani przez Panią dyrektor, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że był to rok trudny i pełen wyzwań, ale wszyscy staraliśmy się zdać egzamin z obowiązków i trudności, które niesie ze sobą pandemia. W dalszej części  wychowawcy wraz z Panią dyrektor wręczyli swoim wychowankom świadectwa z   wyróżnieniem   i   nagrody   książkowe   od   rady   rodziców,   a   podczas  spotkań  z wychowawcą świadectwa promocji do następnej klasy.

Uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zostali pożegnani  przez wychowawcę klasy p. Jolantę Conkałę i dyrektor p. Agnieszkę Śledź oraz Samorząd Uczniowski. Uczniowie kl. VIII i ich rodzice podziękowali za całokształt pracy, w imieniu rodziców głos zabrała p. Agnieszka Mościcka.

Na  zakończenie  spotkania  Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę, podziękowania również skierowała do rady rodziców,   której   przedstawiciele   z  przewodniczącą  p.  Moniką  Nowak,  zastępcą  p. Magdaleną Piekarską i skarbnikiem p. Bożeną Baran obecni byli na uroczystości; wszystkim życzyła bezpiecznych, radosnych wakacji; absolwentom klasy ósmej – pomyślności  i  podejmowania  szlachetnych  wyzwań  w  kolejnym  etapie kształcenia, a wszystkim uczniom i nauczycielom radosnego, pełnego energii powrotu we wrześniu do szkoły.

Zdjęcia p. Marzena Szczygielska