Szkolne Koło Turystyczne

Szkolne Koło Turystyczne

Na zajęciach Szkolnego Koła Turystycznego uczniowie spotykają się w celu rozbudzania zainteresowań turystycznych i przyrodniczych. Poznają położenie geograficzne, przyrodę (roślinność i zwierzęta) oraz podział administracyjny Gminy Łuków, Powiatu Łukowskiego, Województwa Lubelskiego i Polski. Zainteresowania te rozwijają poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej na temat krain geograficznych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, posługiwania się mapą, kompasem oraz poprzez ćwiczenia w terenie. Ważnym elementem pracy są rajdy piesze po najbliższej okolicy oraz coroczne wyjazdy w góry na „Białą Szkołę”. Uczniowie nabywają również nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego i odpoczynku na łonie natury.

Opiekunem Szkolnego Koła Turystycznego jest p. Marianna Łukasik