„Stop Nałogom – żyję bez uzależnień”

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie            i likwidowanie czynników blokujących, i zaburzających zdrowe życie. Działania profilaktyczno-wychowawcze w naszej szkole związane są m.in. z kształtowaniem właściwych i społecznie pożądanych postaw, ze wzmacnianiem poczucia przynależności do grupy. Wzmacniają one czynniki chroniące uczniów przed niepożądanymi zachowaniami.

Podejmujemy działania, które motywują dzieci do zdrowego stylu życia. Mają one także  na celu zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia się prawidłowej reakcji na te zagrożenia – szeroko rozumiana profilaktyka zachowań ryzykownych.
Takim właśnie działaniem był przeprowadzony w listopadzie br. konkursu plastyczny      o tematyce profilaktycznej pod hasłem „Stop Nałogom – żyję bez uzależnień”.
Uczestnicy konkursu, mając świadomość, że profilaktyka jest szczególnym priorytetem, przygotowali prace plastyczne w formie plakatu i zaprezentowali swoje pomysły, w jaki sposób unikać zagrożeń, by nie ulegać nałogom.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość; technikę oraz estetykę wykonania prac,  postanowiła wyróżnić wszystkie klasy w kategorii klas I-III, gdyż inwencja twórcza i zaangażowanie w działania promujące szeroko rozumianą profilaktykę zasługiwały na uznanie.

Natomiast w kategorii klas IV- VIII laureatami konkursu zostali: I miejsce – Aleksandra Szczygielska z klasy V , II miejsce – Piotr Kiełczykowski z klasy VIII , III miejsce ex aequo – Joanna Toporowicz z klasy VII oraz Iwona Szczygielska z klasy VII.

Wyróżnienie  otrzymały  następujące osoby: Lena Sosnowska kl. IV, Amelia Zalewska kl. V, Julia Łazuga kl. VI, Maja Kiełczykowska kl. VII, Weronika Zalewska kl. VIII oraz Marta Goławska kl.VIII.
Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków finansowych pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Organizatorami konkursu były panie: Edyta Łukasik i Dorota Mościcka.