Z wizytą w sklepie spożywczym

W ramach realizacji treści z orientacji zawodowej, w klasie I prowadzone są różnorodne zajęcia, których głównym celem jest: umożliwianie konfrontowania skłonności, zainteresowań i uzdolnień z konkretnymi sytuacjami zawodowymi, wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami oraz kształtowanie określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Realizując założone cele w dniu 30.01.2019 r. klasa I wybrała się do miejscowego sklepu spożywczo – przemysłowego, aby przyjrzeć się i praktycznie zapoznać z pracą ekspedientki oraz wyposażeniem sklepu i jego asortymentem.

Dzieci utwierdziły się w przekonaniu, że praca ekspedientki choć jest bardzo trudna to jednocześnie  ciekawa i pożyteczna dla społeczeństwa. Pani ekspedientka, opowiadając o swojej pracy, zapoznała pierwszaków z nową , współczesną wersją wagi elektronicznej oraz   zwróciła   uwagę  na  sposób  robienia  zakupów  i  zachowywania  się  w  sklepie  w oczekiwaniu na swoją kolej.

Uczniowie na edukacji przyrodniczej rozmawiali o różnych rodzajach opakowań. Przy okazji wizyty mieli okazję w praktyczny sposób poznać je i wyróżnić. Z właściwym uzasadnieniem wskazali te, które są bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Bardzo miłym akcentem, kończącym nasze spotkanie, było wręczenie przez Panią ekspedientkę wszystkim uczestnikom słodkich upominków. Dzieci zgodnie, jednym głosem podziękowały za ciepłe przyjęcie i zapoznanie ze szczegółami pracy sprzedawcy sklepowego.

Wizyta była nie tylko ciekawym warsztatem zawodoznawczym, praktycznie poszerzyła wiedzę uczniów nt. ochrony środowiska. Przy okazji robienia drobnych zakupów stała się również niezapomnianą lekcją matematyki.

Dziękujemy  właścicielowi  oraz  personelowi sklepu  spożywczo – przemysłowego w Świdrach za miłe przyjęcie i słodką niespodziankę.

Zdjęcia p. Anna Gajda