Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca

Zastępca

Monika Nowak

Magdalena Piekarska

Skarbnik

Zastępca

Gabriela Suchodolska

Karolina Toporowicz

Sekretarz

Zastępca

Marzanna Zabłocka

Grażyna Czechowska

Komisja rewizyjna Agnieszka Gałach

Katarzyna Jastrzębska

Marzena Nurzyńska – Pycka

Ewa Dudzińska

Agnieszka Zawadzka

   

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.