Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2021/2022
Przewodnicząca

Zastępca

Monika Nowak

Monika Mateusiak

Skarbnik Bożena Baran
Sekretarz

Zastępca

Sylwia Skrzek

Magdalena Szczygielska

Komisja rewizyjna Ewa Zabłocka

Monika Grzywacz

Anna Karwowska

Członkowie Bożena Szczuchniak

Katarzyna Śledź

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.