Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący

Zastępca

Agnieszka Gałach

Monika Nowak

Skarbnik

Zastępca

Anna Rosłoń – Oskroba

Izabela Wierzchowska 

Sekretarz

Zastępca

Ewelina Siemionek

Jadwiga Rydz/Grażyna Czechowska

Komisja rewizyjna Joanna Filutowska

Małgorzata Gałach

Anna Zalewska

Barbara Szaniawska

   

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.