Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca

Zastępca

Monika Nowak

Magdalena Piekarska

Skarbnik Bożena Baran
Sekretarz

Zastępca

Katarzyna Marciniak Sosnowska

Jerzy Nowak

Komisja rewizyjna Elżbieta Dybciak

Małgorzata Gałach

Agata Sochacka

Katarzyna Śledź

Grażyna Czechowska

Mirosław Kisiel

   

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.