Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Świdrach
w roku szkolnym 2022/2023
Przewodnicząca

Zastępca

p. Monika Nowak

p. Korneliusz Skwarek

Skarbnik p. Bożena Baran
Sekretarz

Zastępca

p. Sylwia Skrzek

p. Gabriela Suchodolska

Komisja rewizyjna p. Małgorzata Świderska

p. Agnieszka Zawadzka

p. Grażyna Szczygielska

Członkowie p. Anna Suchodolska

p. Agnieszka Zabłocka

p. Anna Zalewska

Regulamin Rady Rodziców

Plik zawierający regulamin możesz pobrać z tego odnośnika: Regulamin Rady Rodziców.

Do otwarcia tego pliku potrzebna jest przeglądarka plików PDF. Darmową przeglądarkę plików PDF możesz pobrać ze strony Adobe Reader.