Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w przedszkolu

W bieżącym roku szkolnym (2022/2023) obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w grupie Żabki trwały przez cały tydzień.

W czasie zajęć dydaktycznych przedszkolaki poznawały swoje prawa i obowiązki,  ucząc się  wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” oraz piosenki „Moje prawa”. Z wielkim zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne dotyczące praw i obowiązków dzieci. Poznały też postać Janusza Korczaka, który nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swego życia nie, może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Jest osobą zasługującą na szacunek i przestrzeganie jej praw.

Dzieci oglądając film edukacyjny „Lekcje z Januszem Korczakiem” dowiedziały się, że cenił on wartości takie jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość bliźniego. Apelował do wychowawców aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. W czasie codziennych zajęć nie zabrakło rozmów o sytuacjach trudnych dla dziecka. Nauczycielka starała się przekonać dzieci jak ważne jest by zwracały się one do dorosłych po pomoc i mówiły o trudnych dla nich sprawach. Dzieci poznały też różnicę między dobrymi a złymi tajemnicami i uczyły się je rozpoznawać.